Thyroid

Levotiron (T4) 50 mcg (50 pills)
$0.20
T3 25 mcg (100 tabs)
$48.00

Displaying 1 to 3 of 3 entries